Kurumsal ve Ticari Çözümler

İnopra şirketlere, kurumsal ve bireysel yatırımcılara, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ortaklıklardan yönetime kadar ticari anlaşma taslaklarının oluşturulması ve uygulanması gibi mesleki faaliyetlerinin tüm tamamlayıcı işlemleri konusunda yerel ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmeti vermektedir.

TOP