Tüketim Ürünleri

İnopra sektöre özgü anlayışıyla ,müvekkillerine antitrust ve rekabet ortamı, banka finansmanı, kurumsal idarecilik, fikri mülkiyet, şirket birleşmeleri, şirket satın alma, ürün sorumluluğu, alım-satım işlemleri ve vergilerin de dahil olduğu birçok hususta rehberlik etmektedir.

TOP