Uluslararası Dava Takibi

İnopra’nın avukatları müvekkillerini finans, üretim, enerji, telekomünikasyon, medya, teknoloji, savunma sanayii dahil olmak üzere birçok sektörde temsil etmektedirler.

Tüm dünyayı kapsayan bağlantıları ve ekibiyle bir bütün olarak çalışan, en karmaşık durumlarda bile değişik hukuk sistemlerinden yararlanarak sorunu çözme olanağı sunan İnopra, uyuşmazlıkların her aşamasında müvekkillerini temsil etmektedir.

TOP